• Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών

    Green Terra®

Καλωσήρθατε στην Ιστοσελίδα
της Green Terra®

Η Green Terra® σε συνεργασία με τους κατά τόπους συνεργάτες της, παρέχει καινοτόμα προϊόντα και προτείνει ολοκληρωμένο πρόγραμμα θρέψης ανά καλλιέργεια, στα πλαίσια του οράματος, των στρατηγικών και των στόχων της «Ολιστικής Γεωργίας».

Προγράμματα Θρέψης Καλλιεργειών

Το πρόγραμμα θρέψης της κάθε καλλιέργειας συναρτάται με τα ευρήματα των εδαφολογικών αναλύσεων και της φυλλοδιαγνωστικής, καθώς επίσης και των ποικιλιακών ιδιαιτεροτήτων.

Η στόχευση δε αφορά τα εξής:

Υγιές έδαφος – Αναγέννηση του εδάφους (γόνιμο και παραγωγικό)

  • Αύξηση της οργανικής ουσίας (carbon rich soil)
  • Βελτίωση της μηχανικής σύστασης
  • Ενίσχυση του ωφέλιμου μικροβιακού φορτίου
  • Εμπλουτισμός με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία

Υγιή φυτά (Θρεπτική ισορροπία)

  • Ολοκληρωμένη θρέψη
  • Υψηλή παραγωγικότητα
  • Ενδυνάμωση σε εχθρούς, ασθένειες και δυσμενείς κλιματικές συνθήκες

Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής, είναι η παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλών προδιαγραφών ποιότητας (γεύση, χρώμα, άρωμα, θρεπτικά συστατικά κ.α) και συνεπώς Υψηλής Θρεπτικής Πυκνότητας και Διατροφικής Αξίας, με βελτιωμένη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα, και αντοχή στη μεταφορά.

Η στρατηγική της Green Terra® ευθυγραμμίζεται με την αλλαγή του σημερινού αδιέξοδου παραγωγικού μοντέλου της “Εξορυκτικής – Συμβατικής”, “Χημικής Γεωργίας”, με την «Ολιστική Γεωργία» – που εξασφαλίζει υγιή φυτά και προϊόντα Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας και Υψηλό αγροτικό εισόδημα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Η Green Terra® παρέχει καινοτόμα προϊόντα και προτείνει ολοκληρωμένο πρόγραμμα θρέψης ανά καλλιέργεια, στα πλαίσια της «Ολιστικής Γεωργίας».
© Green Terra |
Κατασκευή ιστοσελίδων Web Builders