Η εταιρεία μας

Σχετικά με εμάς

Η εταιρεία GREEN TERRA® ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2006 και οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται σε ιδιόκτητο χώρο, στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης (16ο χλμ ΠΕΟ Θεσσαλονίκης –Βέροιας).

Δραστηριοποιείται στην έρευνα, στον πειραματισμό και στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, οργανικής και φυσικής προέλευσης. Πρόκειται για προϊόντα που εξασφαλίζουν τη βελτίωση της γονιμότητας και παραγωγικότητας των εδαφών, την ορθολογική θρέψη, την ενίσχυση του αμυντικού μηχανισμού των φυτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Προτείνει την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων θρέψης, που στοχεύουν στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής θρεπτικής πυκνότητας και διατροφικής αξίας.

Υποστηρίζει την ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής με τη διανομή των προϊόντων και των υπηρεσιών της σε πανελλαδική κλίμακα, με στόχο την επίτευξη υψηλής εμπορικής αξίας των αγροτικών προϊόντων, καθώς και την αύξηση του αγροτικού εισοδήματος.

Όραμα της εταιρείας είναι η προσήλωση στη φιλοσοφία της Ολιστικής Προσέγγισης στη Γεωργική Παραγωγή, που διαπραγματεύεται τα κάτωθι:

 • Γόνιμο και παραγωγικό έδαφος
 • Υγιή φυτά
 • Ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • Υγιείς άνθρωποι
 • Αειφορία και προστασία του περιβάλλοντος

Στρατηγικές

 • Ορθολογική διαχείριση φυσικών και διαθέσιμων πόρων
 • Αύξηση οργανικής ουσίας του εδάφους και εμβολιασμός του με ωφέλιμους μικροοργανισμούς
 • Διέγερση ανοσοποιητικού συστήματος των φυτών και ενδυνάμωση φυτικών κυττάρων
 • Ενίσχυση φωτοσύνθεσης
 • Μεγιστοποίηση Θρεπτικής πυκνότητας και Διατροφικής αξίας των αγροτικών προϊόντων
Η Θρεπτική Πυκνότητα είναι το κλειδί για την υγεία και την παραγωγικότητα των φυτών, την ποιότητα των καρπών και εν γένει την Υψηλή Προστιθέμενη Αξία των αγροτικών προϊόντων.

Στόχοι

Έδαφος:
Γόνιμο, υγιές και παραγωγικό, με αύξηση της οργανικής ουσίας και ενίσχυση των ωφέλιμων μικροοργανισμών του.

Φυτό – Καλλιέργεια:
Ενίσχυση ενδογενούς μηχανισμού άμυνας των φυτών σε βιοτικούς (εχθροί και ασθένειες) και αβιοτικούς (παγετός, ξηρασία, καύσωνας) παράγοντες, με ολοκληρωμένη και ισορροπημένη θρέψη, στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.

Αγροτικό προϊόν:
Ενίσχυση θρεπτικής πυκνότητας και διατροφικής αξίας, αύξηση προστιθέμενης αξίας και βελτίωση μεριδίου του στις διεθνείς αγορές.
Αύξηση του αγροτικού ΑΕΠ και ενίσχυση αγροτικού εισοδήματος.

Έρευνα και Καινοτομία:
Επένδυση σε γνώση και καινοτομία, για την ανάπτυξη νέων προϊόντων θρέψης και υπηρεσιών, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων.

ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Περιλαμβάνει γεωπονικά καταστήματα, ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις στον πρωτογενή τομέα.
Η ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων, που πραγματοποιείται με τη σωστή τοποθέτηση των προϊόντων ανά καλλιέργεια και την αύξηση των πωλήσεων, οφείλει να συμβαδίζει με το όραμα της εταιρείας για τη Ολιστική γεωργία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Η εταιρεία διαθέτει ένα ισχυρό και καινοτόμο χαρτοφυλάκιο, που ως τελικό σκοπό έχει την παραγωγή γεωργικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης και διατροφικής αξίας, για την καλύτερη υγεία του ανθρώπου και την προστασία του περιβάλλοντος.

 • Προωθεί τη στρατηγική της Ολιστικής Γεωργίας

 • Συνεργάζεται στρατηγικά για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων

 • Διευρύνει δυναμικά το δίκτυο πωλήσεων σε όλη την επικράτεια

 • Πλαισιώνεται από αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό

 • Συμμετέχει σε ερευνητικά ολοκληρωμένα προγράμματα

 • Στοχεύει στη σύνδεση αγροτικών προϊόντων, υψηλών προδιαγραφών ποιότητας, με τη διάθεσή τους στις αγορές

ΑΝΤΩΝΗΣ Φ. ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΛΙΑΡΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ
Η Green Terra® παρέχει καινοτόμα προϊόντα και προτείνει ολοκληρωμένο πρόγραμμα θρέψης ανά καλλιέργεια, στα πλαίσια της «Ολιστικής Γεωργίας».
© Green Terra |
Κατασκευή ιστοσελίδων Web Builders